Биди онаква лидерка којашто и ти самата би ја следела.

Irena Jakimova

Тренер на возрасни, коуч и бизнис консултант

Irena Jakimova është një trajnere dhe konsulente biznesi e licencuar për të rritur, me më shumë se 20 vjet përvojë profesionale dhe ndërkombëtare në marketing, programe të zhvillimit të sipërmarrjes, udhëheqje biznesi. Ajo i ndihmon udhëheqësit të bëhen më të përqendruar, të flasin më me besim dhe të jenë më të vetëdijshëm për vlerën dhe praninë e tyre. Ajo është veçanërisht e specializuar në punën për forcimin e potencialeve të brendshme të grave dhe lidershipit të tyre femëror.

 

Përvoja dhe sertfikatat

 • Master i Menaxhmentit të Përgjithshëm (Universiteti i Sheffield, Kolegji i Qytetit të Selanikut)
 • 20+ vite në pozicione drejtuese dhe menaxheriale
 • 15+ vite përvojë në trajnimin e të rriturve, zhvillimin e lidershipit dhe coaching
 • Trajner i certifikuar për Points of You
 • Capital NLP Coach (ABNLP me Bureau Land Holandë)
 • Mjeshtër i NLP (ABNLP me Bureau Land Holandë)
 • Trajnere e certifikuar për të rritur (Ministria e Arsimit)
 • SDI (Strengths Deployment Inventory) Lehtësuesi i Nivelit 2
 • Master Coach for Leadership Coaching, (John Mattone, trajner i Steve Jobs)
 • Stërvitje personale e thellë dhe stërvitje ekipore (Marylin Atkinson, Kolegji Ericsson)
 • Mjeshtër trajner nga Mastercoach, Britania e Madhe
  Kryetrajner i Akademisë Zvicerane të Menaxhimit të Hoteleve në Lucern (SHL)
 • Përvojë ndërkombëtare me klientë në BE, Amerikë, Kanada

Поврзи се со Ирена…

Биди онаква лидерка којашто и ти самата би ја следела.